ovitak knjige: Željka Mokos   

Demistificirani C++
(4. dopunjeno izdanje)

autori:
Julijan Šribar i Boris Motik
ISBN: 978-953-197-620-6
stranica: 1106
© 2014
uvez: mekani
izdavač:
"Element"
Menčetićeva 2
10000 Zagreb


U proteklih dvadesetak godina, jezik C++ postao je jedan od najrasprostranjenijih objektno orijentiranih programskih jezika. Njegova popularnost u početku je bila zasnovana u prvom redu na raširenosti jezika C, iz kojeg je C++ evoluirao. Međutim, jezik C++ ne predstavlja jednostavnu “nadogradnju” jezika C, kako većina laika smatra. Principi objektno orijentiranog pristupa iziskuju od programera potpuno drugačiji način razmišljanja nego u proceduralnom C-u. Koliko god se “C-veteranima” to činilo suvišnim, današnji složeni programski zadaci, a posebice programiranje za interaktivna sučelja poput Windows-a, iziskuju objektno orijentirani pristup. Jezik C++ je preuzeo mogućnosti izravnog rukovanja sklopovskim resursima računala od jezika C, što mu omogućava da generirani izvedbeni kôd u većini slučajeva bude jednako brz kao onaj napisan u jeziku C. Dodatne mogućnosti apstrakcije kroz definicije vlastitih tipova (klasa), enkapsulacija, nasljeđivanje i polimorfizam pak olakšavaju pisanje kôda koji će vjernije odražavati realne situacije.

Iako se u međuvremenu pojavio niz objektno orijentiranih programskih jezika, od kojih su neki stekli popularnost i veću od jezika C++, on će i nadalje imati vrlo široku primjenu. Mnoge aplikacije od kojih se iziskuje brzina i efikasnost napisane su u jeziku C++ te je vrlo mala vjerojatnost da će one biti prepisivane u nekom drugom programskom jeziku. Jedan od glavnih razloga proboja novih programskih jezika bile su bogate biblioteke klasa i funkcija koje su programerima bila na raspolaganju na pripadajućim platformama. Sa zadnjom verzijom standarda jezika C++ iz 2011. godine i biblioteka jezika C++ se značajno povećala tako da danas pokriva gotovo sva područja interesa.

Ova knjiga namijenjena je mnogobrojnim srednjoškolcima, studentima te inženjerima koji žele proniknuti u tajne jezika C++ i biti u toku sa zbivanjima u svjetskoj informatičkoj industriji. Na 1040 stranica teksta autori su dali detaljan pregled svih osobina jezika C++, počevši od strukture najjednostavnijeg programa i ugrađenih tipova podataka, preko funkcija, korisnički definiranih tipova (razreda ili klasa) i njihovog nasljeđivanja, do korištenja standardnih spremnika i algoritama, rukovanja iznimkama, imenika i dinamičke identifikacije tipa. Knjiga je pisana tako da bude prihvatljiva i čitateljima bez predznanja bilo kojeg programskog jezika – mnogobrojni primjeri izvornog kôda detaljno ilustriraju navedene principe. Međutim, kako su u ovoj knjizi obrađeni gotovo svi aspekti jezika, zasigurno će u njoj zanimljivo štivo naći i programeri koji su već “zagrezli” u jezik C++. Pogotovo zato jer su u knjizi obrađene gotovo sve komponente definirane najnovijim standardom jezika C++ (C++11, odn. C++14). Autori su knjigu koncipirali tako da se može koristiti i kao udžbenik i kao referentni priručnik. Pritom, veliku pomoć čitatelju pružit će vrlo detaljno abecedno kazalo.

Ono što daje posebnu kvalitetu ovoj knjizi jest da je ona, kao prva među izdanjima na hrvatskom jeziku, usklađena sa standardom jezika C++11, usvojenim u kolovozu 2011. godine, revidiranim 2014. godine. Time knjiga nije vezana isključivo za određeni prevoditelj ili za trenutačnu generaciju prevoditelja, pa će ostati “literaturom trajnije vrijednosti”.